Ngôn Tình > Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

Đăng ngày 07-12-2013
Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

 

Tác phẩm : Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ 

Tác giả: Cận Niên

Edit + Beta: NhómVficland

 

Hai năm trước, một lần gặp gỡ sai lầm, nàng bước vào trong gian phòng tối, muốn đi khỏi đã không kịp.

Bàn tay to bịt chặt miệng nàng, nàng không thể thở nổi! Đôi mắt người đàn ông, cảm nhận được hình dáng lả lướt mềm mại trong lòng, trong không khí nóng bỏng ẩm ướt khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng thở dài: “Nhỏ như vậy….”

Lâm Hi Hi hoàn toàn bị chiếm đoạt, vượt qua một đêm thống khổ nhục nhã…

***

Hai năm sau gặp lại, nàng nhẹ nhàng gọi hắn “Tiên sinh”, lễ phép mà dè dặt.

Hắn không nôn nóng vội vàng tiến tới, chỉ lãnh đạm nhìn nàng.

Nhìn nàng đơn thuần như nước thế nào, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất phản bội, bị người ta đẩy vào hố lửa, hung hăng nhục nhã, nhưng lại oán giận khuyết điểm của chính mình….

Nhìn nàng đau lòng, nhìn nàng yếu đuối, nhìn nàng cố nén không khóc.

Một quân cờ mỹ lệ đơn thuần như vậy, hắn đùa bỡn thật dễ dàng thoải mái.

Nhưng cuối cùng, lại muốn ngừng mà không được….

 

Đọc truyện :

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 1-2

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 3-4

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 5-6

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 7-8

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 9-10

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 11-12

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 13-14

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 15-16

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 17-18

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 19-20

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 21-22

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 23-24

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 25-26

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 27-28

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 29-30

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 31-32

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 33-34

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 35-36

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 37-38

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 39-40

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 41-42

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 43-44

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 45-46

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 47-48

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 49-50

 

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 51-52

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 53-54

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 55-56

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 57-58

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 59-60

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 61-62

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 63-64

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 65-66

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 67-68

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 69-70

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 71-72

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 73-74

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 75-76

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 77-78

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 79-80

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 81-82

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 83-84

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 85-86

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 87-88

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 89-90

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 91-92

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 93-94

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 95-96

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 97-98

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 99-100

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 101-102

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 103-104

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 105-106

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 107-108

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 109-110

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 111-112

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 113-114

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 115-116

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 117-118

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 119-120

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 121-122

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 123-124

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 125-126

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 127-128

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 129-130

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 131-132

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 133-134

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 135-136

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 137-138

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 139-140

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 141-142

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 143-144

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 145-146

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 147-148

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 149-150

 

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 151-152

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 153-154

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 155-156

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 157-158

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 159-160

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 161-162

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 163-164

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 165-166

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 167-168

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 169-170

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 171-172

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 173-174

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 175-176

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 177-178

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 179-180

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 181-182

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 183-184

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 185-186

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 187-188

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 189-190

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 191-192

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 193-194

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 195-196

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 197-198

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 199-200

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 201-202

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 203-204

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 205-206

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 207-208

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 209-210

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 211-212

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 213-214

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 215-216

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 217-218

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 219-220

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 221-222

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 223-224

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 225-226

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 227-228

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 229-230

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 231-232

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 233-234

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 235-236

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 237-238

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 239-240

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 241-242

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 243-244

 

 


biet thu dep , thiet ke biet thu
  Tìm Chúng Tôi Trên FaceBook
  Những thời điểm con trai phải 'chịu thua' con gái

  Những thời điểm con trai phải 'chịu thua' con gái

  Con trai dù mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu cũng không thể thắng nổi giọt nước mắt của con gái. Có những thời điểm các chàng phải quỳ gối nhận thua với phái đẹp. Dưới đây là những thời khắc như vậy...

  Nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng!

  Nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng!

  Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều,nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.

  NGUYÊN TẮC CHỌN CHỒNG

  NGUYÊN TẮC CHỌN CHỒNG

  Nguyên nhân của những cái sự thê thảm đó là vì đâu? Vì số phận? Vì vợ? Vì chồng? Có nhiều lý do được mang ra mổ xẻ lắm, nhưng có một thứ, mà theo mình quan trọng nhất, mà lại ít được nói đến. 

  Đó là vì CHỌN SAI, YÊU LẦM, LẤY NHẦM.

  Đừng bao giờ bỏ lỡ những chuyến xe buýt của cuộc đời mình

  Đừng bao giờ bỏ lỡ những chuyến xe buýt của cuộc đời mình

  Sống tích cực với những điều mình đang có là một điều tốt. Nhưng đó phải là sự tích cực của một cố gắng đã không bao giờ mệt mỏi. Còn nếu như tự đắp chăn ngang bụng và nhủ thầm mọi điều sẽ ổn; tự trốn chui trốn nhủi, đầu hàng trước mọi khó khăn, thách thức ập đến;

  Chia tay rồi thì còn lại gì?

  Chia tay rồi thì còn lại gì?

  “Những mối nhân duyên trong đời đôi lúc toàn vẹn, đôi lúc trớ trêu như một trò đùa… Có những cuộc gặp gỡ là để yêu nhau, có những cuộc gặp chỉ để hận nhau. Và có cả những cuộc gặp là để day dứt về nhau suốt đời.” – Lê Thu Huyền

  Nơi nào ta sống thật, đó là thế giới thật

  Nơi nào ta sống thật, đó là thế giới thật

  Máy vi tính thật sự là một phát minh vĩ đại, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống và tạo ra thêm rất nhiều ngành, nghề, lĩnh vực. Nhưng nó chỉ thật sự trở nên gần gũi với người dân khi Bill Gates cùng các cộng sự tạo nên hệ điều hành đầu tiên và sau đó là các phiên bản Windows – những giao diện giúp người dùng khai thác, sử dụng và gần gũi với máy tính nhiều hơn.

  Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?

  Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?

  Có những thoáng qua nhưng lại sâu đậm biết bao, có những người đến rồi đi làm ta nuối tiếc. Cuộc sống phức tạp hay chính chúng ta phức tạp nó, đôi khi danh giới giữa sự giản đơn và bồng bột chỉ cách nhau trong gang tấc. Bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi bất ngờ không thể đoán định được.