Ngôn Tình > Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

Đăng ngày 07-12-2013
Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Cận Niên - Full

 

Tác phẩm : Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ 

Tác giả: Cận Niên

Edit + Beta: NhómVficland

 

Hai năm trước, một lần gặp gỡ sai lầm, nàng bước vào trong gian phòng tối, muốn đi khỏi đã không kịp.

Bàn tay to bịt chặt miệng nàng, nàng không thể thở nổi! Đôi mắt người đàn ông, cảm nhận được hình dáng lả lướt mềm mại trong lòng, trong không khí nóng bỏng ẩm ướt khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng thở dài: “Nhỏ như vậy….”

Lâm Hi Hi hoàn toàn bị chiếm đoạt, vượt qua một đêm thống khổ nhục nhã…

***

Hai năm sau gặp lại, nàng nhẹ nhàng gọi hắn “Tiên sinh”, lễ phép mà dè dặt.

Hắn không nôn nóng vội vàng tiến tới, chỉ lãnh đạm nhìn nàng.

Nhìn nàng đơn thuần như nước thế nào, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất phản bội, bị người ta đẩy vào hố lửa, hung hăng nhục nhã, nhưng lại oán giận khuyết điểm của chính mình….

Nhìn nàng đau lòng, nhìn nàng yếu đuối, nhìn nàng cố nén không khóc.

Một quân cờ mỹ lệ đơn thuần như vậy, hắn đùa bỡn thật dễ dàng thoải mái.

Nhưng cuối cùng, lại muốn ngừng mà không được….

 

Đọc truyện :

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 1-2

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 3-4

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 5-6

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 7-8

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 9-10

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 11-12

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 13-14

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 15-16

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 17-18

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 19-20

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 21-22

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 23-24

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 25-26

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 27-28

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 29-30

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 31-32

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 33-34

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 35-36

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 37-38

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 39-40

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 41-42

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 43-44

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 45-46

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 47-48

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 49-50

 

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 51-52

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 53-54

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 55-56

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 57-58

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 59-60

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 61-62

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 63-64

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 65-66

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 67-68

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 69-70

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 71-72

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 73-74

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 75-76

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 77-78

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 79-80

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 81-82

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 83-84

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 85-86

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 87-88

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 89-90

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 91-92

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 93-94

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 95-96

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 97-98

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 99-100

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 101-102

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 103-104

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 105-106

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 107-108

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 109-110

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 11

1-112

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 113-114

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 115-116

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 117-118

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 119-120

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 121-122

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 123-124

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 125-126

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 127-128

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 129-130

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 131-132

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 133-134

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 135-136

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 137-138

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 139-140

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 141-142

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 143-144

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 145-146

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 147-148

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 149-150

 

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 151-152

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 153-154

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 155-156

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 157-158

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 159-160

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 161-162

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 163-164

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 165-166

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 167-168

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 169-170

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 171-172

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 173-174

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 175-176

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 177-178

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 179-180

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 181-182

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 183-184

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 185-186

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 187-188

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 189-190

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 191-192

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 193-194

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 195-196

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 197-198

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 199-200

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 201-202

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 203-204

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 205-206

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 207-208

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 209-210

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 211-212

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 213-214

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 215-216

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 217-218

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 219-220

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 221-222

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 223-224

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 225-226

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 227-228

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 229-230

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 231-232

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 233-234

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 235-236

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 237-238

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 239-240

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 241-242

 

Tổng Tài Thực Sự Đáng Sợ - Chương 243-244

 

 


  Tìm Chúng Tôi Trên FaceBook
  Buồn Làm Sao Buông - Anh Khang - Full

  Buồn Làm Sao Buông - Anh Khang - Full

  Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều, tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều - là Tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi, tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình?

  Hồi Ức - SuBInLeo - Full

  Hồi Ức - SuBInLeo - Full

  Nói về con người tôi thì ông trời có phần ưu đãi một chút thôi…
  Tuy tôi không được đẹp trai cho lắm nhưng bù lại tôi lại được cái số đào hoa, cái số đào hoa ấy tôi đoán hầu hết các bác ai cũng thích…

  Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh - Tào Đình - Full

  Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh - Tào Đình - Full

  "Tôi" là một người đàn ông bình thường, không có gì nổi trội nhưng lại khá bạo gan. Bạn thân tôi thì lại nói rằng da mặt tôi rất dày. Sau bốn năm ở đại học, tôi không ra trường đi làm ngay mà tiếp tục học nghiên cứu sinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tiếp tục được hưởng cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ của đời học sinh, tiếp tục đắm mình trong những mối tình cuồng nhiệt của tuổi trẻ...

  Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục Khách - Full

  Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Thục Khách - Full

  Ngàn năm trước, nàng chỉ là một tiểu yêu hoa sơn trà, hắn là Trung Thiên vương chưởng quản Trung Thiên.

   Hội Hoa Triêu (trăm hoa đua nở) được tổ chức trăm năm một lần, trước mặt mọi người nàng hướng hắn bày tỏ, dẫn đến vô số tiếng cười nhạo.

  Lấy yêu thương “giải độc” ghen tuông

  Lấy yêu thương “giải độc” ghen tuông

  Trong bài này, tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ về quan hệ giữa yêu thương và ghen tuông, và làm thế nào để dùng yêu thương chữa lành vết thương do ghen tuông mang lại.

  Nhiều người cho rằng “có yêu thì mới có ghen”, tôi tạm xem điều này làm tiền đề để phân tích tiếp. Có yêu thì mới có ghen, vậy trước hết yêu là gì?

  Tiền, vật chất và những giá trị ảo

  Tiền, vật chất và những giá trị ảo

  Mình từng nghe người ta nói như thế này: ”Tiền không mua được tất cả, có những thứ mang giá trị tinh thần thì chẳng tiền nào mua nổi.” ”Những kẻ nói tiền chẳng là gì cũng chính là những kẻ nghèo rớt bởi chắc chắn kẻ đó chưa khi nào có đủ tiền để làm được hay tận hưởng quyền năng mà đồng tiền đem lại.”

  “Xinh” với “Đẹp” khác nhau đấy

  “Xinh” với “Đẹp” khác nhau đấy

  Người ta biết vì sao mình thích người XINH: Vì vòng eo, vì khuôn mặt trái xoan, vì da trắng. Còn đứng trước người ĐẸP, người ta sẽ thấy có gì đó mơ hồ, cuốn hút từ một người có diện mạo rất bình thường. XINH thì đáng để lướt mắt qua rồi quên, ĐẸP thì khiến người ta cứ nhớ, một nỗi nhớ mơ hồ, nhưng đậm. 

  Nếu bạn vào đại học để học đại

  Nếu bạn vào đại học để học đại

  Thiết nghĩ, sống trong đời cần có những ước mơ. Vì đã có quá nhiều nhà hiền triết đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và điều họ hiểu ra chỉ là: Cuộc đời này vốn không có ý nghĩa. Vậy nên, chúng ta đã lỡ sinh ra trong đời này cần tìm cho mình một ý nghĩa cho sự tồn tại

  Nam có tửu thì có như kỳ có phong?

  Nam có tửu thì có như kỳ có phong?

  Bản lĩnh là phải cầm ly rượu lên thì phải bỏ xuống được, một cách tỉnh táo. Không thể vì hai chữ rượu chè mà bỏ bê công việc, gia đình và trách nhiệm với người khác. Các vị đại hiệp ngày xưa uống rượu như uống nước lã nhưng sau đó họ vẫn hiên ngang tử chiến. Tôi chưa thấy đại hiệp nào nốc rượu hừng hực vô, rồi nằm lăn đùng ra một đống để cho họ thiên hạ mặc sức chém giết.

  Khi tôi 20

  Khi tôi 20

  Cũng là lúc một thời tuổi thơ ngọt lịm, hồn nhiên, ngây ngô thuở đầu đời dần trôi về quá vãng, để lại đó một chút gì ngẩn ngơ trong đôi mắt cô bé nhỏ hay buồn. Kí ức lãng đãng hiện về vốn đã mong manh lại mơ hồ khắc khoải. 

  Tình yêu và chữ thiệt

  Tình yêu và chữ thiệt

  Có người chỉ mất một giây để cảm nắng một ai đó, một tháng để tìm hiểu và chỉ một lời tỏ tình cùng cái gật đầu là đã có đôi. Có người mất cả quãng đời sinh viên, nghĩ rằng đây là giai đoạn thích hợp để yêu, mong tìm thấy một người thương của đời mình, mượn đôi vai dựa một tí mỗi lúc mệt mỏi, chỉ là một tí thôi nhưng sao vẫn chơi vơi chờ đợi vô vọng.